כוחה של מטפורה

            נכנסתי למיטה הרבה אחרי חצות. בן זוגי היה שם, משתעשע באייפון שלו.  המתנתי , עיני נעוצות בתקרה, חושבת לעצמי