מחשבה נדלני"ת

  בעוד אני מביטה באמבט הרוחש מאות מקקים, חלקם על גבם, מפרפרים, אחרים כבר גוויות דוממות, הוא אמר: "אתה דוחף  כאן 30 ילדים אריתראים בחדר,