נדמה לי

זה תהליך השלכתי, ללא ספק, אמרתי לה כששאלה מה דעתי עליו. הוא חתיכת דמות, לא? ציחקקה. ואני הבטתי בעיניו, ניסיתי לחדור דרכן לנשמה שלו ולדלות